Μορφέας

morfeas-dogtherapy

Ο Μορφέας ετοιμάζεται από την ομάδα μας για σκύλος υπηρεσίας όπου και θα παραδοθεί στην καινούρια του οικογένεια μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευση του.