Πιστοποίηση στην Παρέμβαση με Σκύλο Θεραπείας (ΑΑΙ)

Απέκτησε επαγγελματική κατάρτιση στην Παρέμβαση με Σκύλο Θεραπείας (Animal Assisted Intervention, AAI), ολοκληρώνοντας το μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα που δίνει Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση σε εσένα και στο σκύλο σου, σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό οργανισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν τις θεραπευτικές ιδιότητες του σκύλου στην εργασία τους. Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση, βιωματικές εμπειρίες, εξετάσεις και εποπτευόμενη επαγγελματική πρακτική άσκηση. Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών.

Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Παρέμβαση με Σκύλο Θεραπείας

Στόχοι του Προγράμματος

Οι απόφοιτοι αναμένεται να ενσωματώσουν επιτυχώς την Παρέμβαση με Σκύλο Θεραπείας (ΑΑΙ) στο κύριο επάγγελμα τους επιδεικνύοντας τις εξής δεξιότητες και γνώσεις μέσω της παρακολούθησης του προγράμματος:

  • Συμμετοχή και επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών, πρακτικών μαθημάτων, εξετάσεων και πρακτικής άσκησης στην ΑΑΙ υπό την καθοδήγηση του επόπτη.
  • Επιτυχή σχεδιασμό παρέμβασης ανάλογα με το κύριο επάγγελμα.
  • Ανάπτυξη επιτυχούς πλάνου θεραπείας ή εκπαιδευτικού στόχου.
  • Ανάπτυξη και παράδοση κατάλληλων αλληλεπιδράσεων για αποτελεσματική θεραπεία ή εκπαιδευτικό στόχο.
  • Επιτυχή συνεργασία με τον σκύλο θεραπείας τους, επιδεικνύοντας μία δυναμική συνεργατική συμμαχία και βαθιά κατανόηση της αξίας του σκύλου ως έναν πραγματικό συνεργάτη στην εργασία τους.

Διάρκεια

Η διάρκεια σπουδών είναι περίπου 18 μήνες. Η εκπαίδευση ξεκινάει κάθε Οκτώβριο.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο εκπαιδευόμενος να έχει στην κατοχή του σκύλο που πληροί τα κριτήρια για να εκπαιδευτεί στην θεραπευτική παρέμβαση ή να είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει σκύλο που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας.

Πριν την έναρξη του προγράμματος ο σκύλος πρέπει να έχει περάσει Τεστ Προσωπικότητας και ο ενδιαφερόμενος να έχει ολοκληρώσει το σεμινάριο Οδηγός προετοιμασίας Σκύλου Θεραπευτή.

Πληροφορίες Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ΔΥΟ εκπαιδευτικά μέρη. Το πρώτο αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση του ατόμου και το δεύτερο στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του σκύλου.