Σκύλος Θεραπείας & Υπηρεσίας

Ένας Ξεχωριστός Δεσμός Θεραπείας…

Συμβολή Σκύλων στη Θεραπεία & στην Υπηρεσία

Η προσθήκη των σκύλων στο θεραπευτικό πλαίσιο συμβαίνει για πολλά χρόνια, σε ποικίλα πλαίσια και προορίζεται για όλες τις ηλικίες. Ξεκινώντας από την επισήμανση της ερευνητικής κοινότητας στην επίδραση που έχει ο σκύλος στα παιδιά, ως προς την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της υπευθυνότητας, επεκτάθηκε στο θεραπευτικό χώρο και στην υποστήριξη σωματικών δυσκολιών.

Αξιοποιήθηκε πρώτη φορά στοχευμένα το 1800 σε ψυχιατρικές μονάδες για τη μείωση του άγχους. Στην συνέχεια συμπεριλήφθηκαν σε δομές υγείας και ψυχικής υγείας για σκοπούς συναισθηματικής υποστήριξης και θεραπείας με εξαιρετικά αποτελέσματα στην αύξηση της κοινωνικοποίησης και στην δυνατότητα έκφρασης των ασθενών (1). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι δυνατότητες που παρέχονται από τον σκύλο θεραπείας έχουν επεκταθεί και μέσα στο ίδιο το θεραπευτικό πλαίσιο, αλλά και στο παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό και νοσηλευτικό πλαίσιο.

Ποια τα χαρακτηριστικά του Σκύλου Θεραπείας & Υπηρεσίας

Όλοι οι σκύλοι έχουν θεραπευτικά χαρακτηριστικά, ωστόσο τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να εκπαιδευτεί ένας σκύλος στη θεραπευτική παρέμβαση ή ως υπηρεσίας, είναι αρκετά. Κάποια από αυτά είναι να έχει σε γενικές γραμμές μία ειρηνική ιδιοσυγκρασία, να του αρέσουν οι άνθρωποι, να είναι ευπροσάρμοστος, ανεκτικός, κοινωνικός, υπομονετικός, πρόθυμος για μάθηση και να έχει μία ευαισθησία ως προς την αντιληπτική του ικανότητα σε κάποια βασικά συναισθήματα του ανθρώπου.

Συγκεκριμένα ο σκύλος περνάει το Διεθνές τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας, PADA Test, για να οριστεί αν πληροί τα κριτήρια για να εκπαιδευτεί στην θεραπευτική παρέμβαση. Έχουμε επιλεχθεί ως ομάδα αξιολόγησης για την Ελλάδα από τον Διεθνή οργανισμό αξιολογήσεων προσωπικότητας ζώων συντροφιάς, ICofA– International Community of Anthrozoology.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Σκύλου Θεραπείας & Σκύλου Υπηρεσίας

Δύο μεγάλες διαφορές που έχει ο σκύλος θεραπείας και ο σκύλος υπηρεσίας είναι ότι ο πρώτος δρα θεραπευτικά για πολλά άτομα και καθοδηγείται διαρκώς από τον χειριστή του. Ενώ ο δεύτερος δρα θεραπευτικά, αλλά παρέχει κυρίως τεχνική υποστήριξη σε ένα μόνο άτομο, όπου γίνεται και ο κηδεμόνας του.

1) Gammonley J, Yates J. Pet projects: animal-assisted therapy in nursing homes. J Gerontol 1991; 17: 12–15.

Είμαστε Μέλη

Οι συνεργασίες μας

Call Now Button