Θεραπεία με τη βοήθεια σκύλου

“Οι θετικές επιδράσεις των ισχυρών δεσμών του ατόμου με τον σκύλο,
αναγνωρίζονται από τον επιστημονικό κόσμο & την ιατρική κοινότητα.”

Συναισθηματική Υποστήριξη με τη Βοήθεια Σκύλου

Η θεραπεία με την βοήθεια σκύλου χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες, την Συναισθηματική Υποστήριξη και την Θεραπευτική Παρέμβαση με Σκύλο Θεραπείας.

Στην Συναισθηματική Υποστήριξη πραγματοποιούνται επισκέψεις από τον Χειριστή Επισκέψεων (Visiting Handler) και τον Σκύλο Επισκέψεων (Visiting Dog) σε πλαίσια όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, δομές ηλικιωμένων, ειδικά σχολεία, τυπικά σχολεία, ορφανοτροφεία κ.ά. Ο σκοπός των επισκέψεων είναι οι ωφελούμενοι να αλληλεπιδράσουν με τον σκύλο όπως να τον χαϊδέψουν, να τον ταΐσουν, να παίξουν μαζί του, καθώς έχει παρατηρηθεί πως ακόμα και η απλή συνύπαρξη αυτού του τύπου με τον σκύλο μειώνει το άγχος, αυξάνει την διάθεση για αλλαγή και διευκολύνει την διαμονή των ατόμων σε αυτές τις δομές. Ο Χειριστής του σκύλου χρειάζεται να έχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τις Υποβοηθούμενες από Σκύλο Υπηρεσίες, όπως επίσης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε σχέση με την αλληλεπίδραση με τον σκύλο του. Ο σκύλος χρειάζεται να έχει περάσει επιτυχώς το Τεστ αξιολόγησης Προσωπικότητας PADA και να έχει εκπαιδευτεί στην βασική υπακοή.

Θεραπευτική Παρέμβαση με Σκύλο Θεραπείας

Αντίθετα, στην Θεραπευτική Παρέμβαση θέτονται συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι. Ο σκύλος και ο χειριστής του καλούνται να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση της δυσκολίας του ατόμου που θα συμμετέχει. Η πορεία της θεραπευτικής παρέμβασης εξελίσσεται με βάση την αξιολόγηση και πραγματοποιείται από Πιστοποιημένο Επαγγελματία στην Θεραπευτική Παρέμβαση και από Πιστοποιημένο Σκύλο Θεραπείας. Ο Χειριστής του σκύλου χρειάζεται να είναι επαγγελματίας υγείας, ψυχικής υγείας ή εκπαιδευτικός για να πραγματοποιεί Θεραπευτικές ή Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις με τον σκύλο του ή να συνεργαστεί με τον ειδικό που παρακολουθεί την πορεία του ατόμου. Ο σκύλος χρειάζεται έχει περάσει επιτυχώς το Τεστ αξιολόγησης Προσωπικότητας PADA, να έχει εκπαιδευτεί σε δραστηριότες θεραπευτικής Παρέμβασης και να είναι Πιστοποιημένος από Διεθνή φορέα.

Πού Χρησιμοποιείται και Γιατί;

Η Θεραπευτική Παρέμβαση με Σκύλο Θεραπείας χρησιμοποιείται στην Εργοθεραπεία, τη Λογοθεραπεία, την Ψυχολογική υποστήριξη, την Ψυχολογική και Σωματική υποστήριξη της 3ης Ηλικίας, στην Ιατρική, την Παιδιατρική, την Φυσιοθεραπεία και στην Εκπαίδευση.
Προσφέρει ποικιλία τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν ατομικά και ομαδικά, μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις διαφορετικές θεραπευτικές και παιδαγωγικές κατευθύνσεις άμεσα ή έμμεσα και συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση των γνωστικών, συμπεριφορικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και σωματικών λειτουργιών ενός ατόμου.

Η θεραπεία με σκύλο είναι συμπληρωματικός τρόπος θεραπείας σε:

 • παιδιά και ενηλίκους που ανήκουν στο ΔΑΔ (Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές)
 • ηλικιωμένους οι οποίοι πάσχουν από άνοια, Alzheimer ή αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.
 • παιδιά και ενηλίκους με αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη.
 • παιδιά και ενηλίκους σε κέντρα αποκατάστασης, γηροκομεία και νοσοκομεία.
 • παιδιά και ενηλίκους σε ειδικά κέντρα θεραπειών και σχολεία.

Εργοθεραπεία & Λογοθεραπεία

Κυριότερος σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι το παιδί να δουλέψει μέσω του σκύλου το αισθητηριακό κομμάτι σε όλα τα επίπεδα. Το τρίχωμα, η γλώσσα, οι πατούσες, το γάβγισμα, οι ήχοι που δημιουργεί ο σκύλος παίζοντας, και η κίνηση, είναι ισχυρά «αισθητηριακά ερεθίσματα». Τα παιδιά που ανήκουν στο ΔΑΔ δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος λόγω αισθητηριακής υπερφόρτωσης. Ο σκύλος θεραπείας αποτελεί ισχυρό κίνητρο για το παιδί, το οποίο θέλοντας να παίξει μαζί του και να τον αγγίξει, καθοδηγείται σε μια σειρά ασκήσεων οι οποίες καταλήγουν στην επαφή με τον σκύλο. Ταυτόχρονα ο σκύλος θεραπείας, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και βρίσκεται στον χώρο με τον χειριστή του, αλληλεπιδρά με το παιδί, φέρνοντας πράγματα, εκτελώντας εντολές και κινείται στον χώρο και γύρω από το παιδί. Τα εργαλεία της εργοθεραπείας και λογοθεραπείας γίνονται περισσότερα διαδραστικά καθώς δημιουργούνται παιχνίδια με τον σκύλο ώστε να είναι πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά για το παιδί.

Ψυχολογική υποστήριξη

Σε αυτόν τον τομέα η συμβολή του σκύλου θεραπείας αφορά την αναγνώριση και την εξωτερίκευση συναισθημάτων. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και μέσω της επαφής με τον σκύλο αποκαλύπτονται τραύματα και αρνητικά συναισθήματα με πιο «ευχάριστο τρόπο.» Επειδή η θεραπεία εμπεριέχει έναν σκύλο, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πιο χαρούμενο και χαλαρό περιβάλλον, με αποτέλεσμα ο ασθενής να αποδέχεται ευκολότερα τη διαδικασία της θεραπείας και να αντιδρά πιο θετικά στον θεραπευτή.

Ψυχολογική και Σωματική υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας

Στις δομές της τρίτης ηλικίας ο σκύλος βοηθά σε συναισθήματα κατάθλιψης, μοναξιάς και αποδιοργάνωσης που μπορεί να υπάρχουν σε έναν ηλικιωμένο όταν φτάνει σε μία δομή μακροπρόθεσμης υποστήριξης. Επίσης, συμβάλει στην δημιουργία κινήτρου κατά τη διάρκεια της διαμονής. Η υποστήριξη ενός σκύλου θεραπείας συμβάλει σημαντικά στην άνοια, καθώς έχει φανεί πως βοηθά στην βελτίωση των σωματικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών λειτουργιών ηλικιωμένων ατόμων με άνοια, συμβάλλοντας έτσι στην γενικότερη ευημερία της τρίτης ηλικίας (1).

Ιατρική- Παιδιατρική- Φυσιοθεραπεία

Στην ιατρική ο σκύλος θεραπείας έχει φανεί πως βοηθά στη μείωση του στρες και στο μετριασμό του φόβου που συνοδεύει τις επισκέψεις στο νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα στην χημειοθεραπεία, τις μεταμοσχεύσεις και την αιμοκάθαρση ή στον γιατρό π.χ. στον οδοντίατρο (2).Κατά τη φυσιοθεραπεία ο σκύλος θεραπείας αποτελεί σημαντικό εργαλείο της διαδικασίας. Ο ασθενής θέλοντας να αλληλεπιδράσει με τον σκύλο αποκτά ισχυρό κίνητρο να περπατήσει, να πλησιάσει το σκύλο, να τον ταΐσει, να τον αγγίξει και να παίξει μαζί του.

Φοβίες και αντιμετώπιση

Η θεραπεία με τη βοήθεια σκύλου θεραπείας είναι καταλυτική για την αντιμετώπιση ειδικών φοβιών όπως η ζωοφοβία σε άτομα με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη. Στην μη τυπική ανάπτυξη πολλά από τα παιδιά με ΔΑΔ μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν φοβίες για τα ζώα, συνήθως σε σκύλους και πουλιά, τα οποία δυσκολεύουν εξαιρετικά την καθημερινότητά τους. Μια συνάντηση με σκύλο στον δρόμο μπορεί να προκαλέσει μια κρίση, η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη από τους γονείς. Η θεραπεία με σκύλο οδηγεί στην «σταδιακή απευαισθητοποίηση» του ερεθίσματος που προκαλεί φόβο στα παιδιά, καθώς το παιδί αντιλαμβάνεται πως είναι το ζώο, ότι δεν κινδυνεύει από αυτό ενώ με συστηματικές συνεδρίες νιώθει ασφάλεια κοντά του. Αυτό συνεπάγεται μια πιο λειτουργική καθημερινότητα.

Εκπαιδευτική παρέμβαση με σκύλο θεραπείας

Η αξιοποίηση του σκύλου θεραπείας στο σχολικό πλαίσιο έχει εξαιρετικά αποτελέσματα ως προς την αύξηση κινήτρου του μαθητή για τη μάθηση που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των παιδιών στις σχολικές τους υποχρεώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ο σκύλος χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τα παιδιά στις κοινωνικές και στις συναισθηματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να ενισχύεται και η εξέλιξη στην ανάγνωση και την γραφή. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική παρέμβαση με σκύλο θεραπείας ωφελεί τα παιδιά καθώς αυξάνεται η παρουσία τους στο μάθημα, βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση τους, μειώνεται το άγχος για τη μάθηση και βελτιώνονται οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους αλλά και οι σχέσεις τους με τους δασκάλους τους (3). Αντίστοιχα, σε πανεπιστημιακά πλαίσια φοιτητές έχουν σημειώσει σημαντική μείωση στο στρες και στο άγχος, ενώ αυξήθηκαν τα χαρούμενα συναισθήματα και ενέργεια τους αμέσως μετά την συνεδρία με τον σκύλο θεραπείας (4).

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, σε ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και σε δομές, πλαίσια και σχολεία. Στις συνεδρίες συμμετέχουν τόσο ο εκπαιδευτής-χειριστής του σκύλου όσο και ο ειδικός του οργανισμού μας (ιατρός, ψυχολόγος κ.τ.λ.) ή εκείνος που παρακολουθεί τον εξυπηρετούμενο. Οι ομάδες επιλέγονται σύμφωνα με την λειτουργικότητα του κάθε ασθενή και την καταλληλότητα ένταξής του σε ομάδα. Πριν την έναρξη θεραπείας οι ψυχολόγοι του κέντρου παραδίδουν την αξιολόγηση στην επιστημονική μας ομάδα και έτσι διαμορφώνουμε μια «στοχευμένη παρέμβαση», σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του κέντρου. Ορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι ανά τρίμηνο ή εξάμηνο στο τέλος των οποίων γίνεται αξιολόγηση για τον έλεγχο των στόχων και την πρόοδο του ατόμου ή της ομάδας. Στο τέλος κάθε έτους γίνεται συνολική αξιολόγηση.

Ενδιαφέρεσαι για την Θεραπεία με τη Βοήθεια Σκύλου;

Αν ενδιαφέρεσαι για την Θεραπεία με τη Βοήθεια Σκύλου για εσένα, το παιδί σου ή αν θέλεις να την ενσωματώσεις στο πλαίσιο ή τον οργανισμό σου, επικοινώνησε μαζί μας στο 6983067428 ή συμπλήρωσε την φόρμα.

  Ενδιαφέρομαι:


  1) Klimova, B., Toman, J. & Kuca, K. Effectiveness of the dog therapy for patients with dementia – a systematic review. BMC Psychiatry 19, 276 (2019).
  2) Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20(10), 5801
  3) Joanna L. Becker, Erica C. Rogers & Bethany Burrows (2017) Animal-assisted Social Skills Training for Children with Autism Spectrum Disorders, Anthrozoös, 30:2, 307-326, DOI: 10.1080/08927936.2017.1311055
  4) Ward-Griffin E, Klaiber P, Collins HK, Owens RL, Coren S, Chen FS. Petting away pre-exam stress: The effect of therapy dog sessions on student well-being. Stress and Health. 2018; 34: 468–473. https://doi.org/10.1002/smi.2804

  Call Now Button